Jiří Pacovský | 23.03.2021
Kaple Panny Marie se nachází na zděném mostě na rozhraní ulic Havlíčkova a Jaromírova, most jako takový byl podroben diagnostickému průzkumu, který ho zhodnotil jako provozuschopný, nicméně jeho původní historická konstrukce je zásahem z 80. let, který právě zajistil jeho stabilitu, nevratně poškozena. Není třeba tak pro potřeby…
Předpokládaný rozpočet:

400.000 Kč

Jiří Pacovský | 18.12.2020
V roce 2021 plánuje město opravit pět dlouhodobě neobsazených bytových jednotek v bytovém domě č. p. 39, ul. Duškova v Josefově. Bude se jednat o kompletní rekonstrukci, včetně všech rozvodů a u spodních bytů o řešení vlhkosti.
Předpokládaný rozpočet:

7.500.000 Kč

Jiří Pacovský | 13.07.2020
V letošním roce je plánována rekonstrukce obchodů (směrem do náměstí), která spočíva v odstranění vlhkosti, instalaci topného systému a u nepronajatého obchodu i v nových instalacích, omítkách a podlahách. Součástí akce bude i montáž prosklených dveří v pasáži, které zajistí návštěvníkům lepší tepelný komfort v zimních měsících.
Předpokládaný rozpočet:

900.000 Kč

Jiří Pacovský | 18.12.2020
Lávka přes Staré Labe slouží občanům již mnoho desítek let a její technický stav je již nevyhovující. Na základě mostní prohlídky muselo město Jaroměř lávku dočasně uzavřít a připravit její rekonstrukci včetně spodní stavby, která je staticky narušená. Vzhledem k nedostatku kapacit projekčních kanceláří v oboru mostních staveb,…
Předpokládaný rozpočet:

1.800.000 Kč

Jiří Pacovský | 13.07.2020
Na budově školy dochází postupně k opravě a výměně oken, která již dosluhují, vzhledem k jejich počtu,  velikosti a ceně (repliky), se tato akce provádí na etapy. V letošním roce byly vyměněny čtyři kusy oken na mezipodestě hlavního schodiště (SZ strana).
Předpokládaný rozpočet:

600.000 Kč

Jiří Pacovský | 01.07.2020
Město Jaroměř přistoupilo k obnově autobusových zastávek, které již dosluhují. V roce 2020 byly vyměněny zastávky v ulici Nádražní a Na Valech (směr Náchod).
Předpokládaný rozpočet:

500.000 Kč

Jiří Pacovský | 01.07.2020
Město Jaroměř má v majetku školní jídelnu Na Karlově, kde je  nedostatečná a dosluhující vzduchotechnika, a s tím spojené zhoršené pracovní prostředí zaměstnanců i komfort strávníků. Jsme zapojeni do 121. výzvy  OPŽP PO5, kde bychom mohli získat až 70% prostředků na vzduchotechniku a až 50% na zateplení budovy.…
Předpokládaný rozpočet:

7.500.000 Kč

Jiří Pacovský | 03.03.2020
Jedná se o zděný (cihla, kámen) klenbový most mezi ulicemi Havlíčkova a Jaromírova. Původní, pravděpodobně  barokně přestavěný, most s kapličkou je dnes již ve špatném stavu, do konstrukce mostu zatéká mostovkou a pata klenby, která byla odhalena po demolici přilehlého domu, je narušena erozí. Tento most prošel v…
Předpokládaný rozpočet:

500.000 Kč

Jiří Pacovský | 15.08.2018
Město Jaroměř realizovalo v roce 2015 rekonstrukci části domu č.p. 49 na náměstí Československé armády. Tento počin vedl k dalšímu zlepšení prostředí v centru města a ke zvýšení atraktivity centra, které v dnešní době supermarketů takovéto investice potřebuje. Vytvořil se zde průchod – Žákova pasáž, která spojuje lokalitu…
Předpokládaný rozpočet:

7.313.230 Kč

Jiří Pacovský | 15.08.2018
Ulice Sladovna obchází náměstí Československé armády od jeho spodní části až k řece Labi, kde plynule přechází v ulici Kostelní. Opěrná stěna, která je za domem čp 35, je ve špatném technickém stavu. Jelikož se nejedná jen o tzv. kosmetickou vadu, je zapotřebí provést rozebrání původní zdi a…
Předpokládaný rozpočet:

890.000 Kč

Jiří Pacovský | 15.08.2018
Město Jaroměř má ve svém majetku 18 autobusových zastávek, které slouží ke každodenní dopravě občanům města i jeho návštěvníkům. Město Jaroměř chce zastávky, které budou dosluhovat, postupně rekonstruovat, aby každodenní cesta do práce, školy či za zábavou byla pro cestující co možná nejpříznivější. V roce 2018 prošli rekonstrukcí…
Předpokládaný rozpočet:

300.000 Kč

Jiří Pacovský | 12.06.2019
V roce 2020 proběhly opravy na čp 178 v ulici Zdeňka Němečka. Předmětem opravy bylo uvedení neobsazených bytových prostor do provozuschopného stavu. Jedná se o pět bytových jednotek. Opravené bytové jednotky jsou nabízeny veřejnou k pronájmu. Informace o aktuálně nabízených bytech či podmínkách přidělení a pronájmu bytu je možné…
Předpokládaný rozpočet:

5.100.000 Kč

Jiří Pacovský | 15.08.2018
V roce 2019 proběhne rekonstrukce chodníku v ul. Máchova, kdy se naváže na rekonstrukci železničního přejezdu ze strany SŽDC (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) a rekonstrukci inženýrských sítí – plynovodu. Chodník bude rekonstruován v celé své délce, a to od křižovatky Svatopluka Čecha k železničnímu přejezdu a…
Předpokládaný rozpočet:

1.500.000 Kč