Šárka Víšková | 24.09.2021
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Šárka Víšková | 24.09.2021
V říjnu 2020 bylo rozhodnuto o rekonstrukci ul. Ot. Španiela v úseku od železničního přejezdu po křižovatku s ul. Smetanovou včetně této křižovatky. Bude provedena nejen rekonstrukce komunikace, ale i chodníku, veřejného osvětlení, výměna zemina a nové osázení vegetačního pásu. Do tohoto pásu bude odvodněn chodník, komunikace bude…
Předpokládaný rozpočet:

8.500.000 Kč

Jiří Pacovský | 23.03.2021
Kaple Panny Marie se nachází na zděném mostě na rozhraní ulic Havlíčkova a Jaromírova, most jako takový byl podroben diagnostickému průzkumu, který ho zhodnotil jako provozuschopný, nicméně jeho původní historická konstrukce je zásahem z 80. let, který právě zajistil jeho stabilitu, nevratně poškozena. Není třeba tak pro potřeby…
Předpokládaný rozpočet:

400.000 Kč

Jiří Pacovský | 18.12.2020
V roce 2021 plánuje město opravit pět dlouhodobě neobsazených bytových jednotek v bytovém domě č. p. 39, ul. Duškova v Josefově. Bude se jednat o kompletní rekonstrukci, včetně všech rozvodů a u spodních bytů o řešení vlhkosti.
Předpokládaný rozpočet:

7.500.000 Kč

Jiří Mikulka | 19.10.2020
Jedná se o vybudování nového vrtu J-8 ve vytipované lokalitě v blízkosti řeky Úpy, který by měl sloužit jako posilující zdroj pitné vody.
Předpokládaný rozpočet:

1.300.000 Kč

Jiří Mikulka | 19.10.2020
Rekonstrukce vnitřních prostor, které využívá Městská policie, v objektu č.p. 110 v ulici Traxlerova v Josefově. Konkrétně se jedná o stavební úpravy a modernizaci spočívající v provedení nové elektroinstalace, vytápění, zdravotně technické instalace, vzduchotechniky, podlahových krytin a dokončovacích prací.
Předpokládaný rozpočet:

5.000.000 Kč

Jiří Pacovský | 13.07.2020
V letošním roce je plánována rekonstrukce obchodů (směrem do náměstí), která spočíva v odstranění vlhkosti, instalaci topného systému a u nepronajatého obchodu i v nových instalacích, omítkách a podlahách. Součástí akce bude i montáž prosklených dveří v pasáži, které zajistí návštěvníkům lepší tepelný komfort v zimních měsících.
Předpokládaný rozpočet:

900.000 Kč

Jiří Pacovský | 18.12.2020
Lávka přes Staré Labe slouží občanům již mnoho desítek let a její technický stav je již nevyhovující. Na základě mostní prohlídky muselo město Jaroměř lávku dočasně uzavřít a připravit její rekonstrukci včetně spodní stavby, která je staticky narušená. Vzhledem k nedostatku kapacit projekčních kanceláří v oboru mostních staveb,…
Předpokládaný rozpočet:

1.800.000 Kč

Šárka Víšková | 08.07.2020
Město Jaroměř zadalo vypracování studie proveditelnosti, která by měla sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace, na základě které se bude město ucházet o získání finančních prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027 Evropské unie ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a…
Předpokládaný rozpočet:

164.000.000 Kč

Jiří Pacovský | 01.07.2020
Město Jaroměř má v majetku školní jídelnu Na Karlově, kde je  nedostatečná a dosluhující vzduchotechnika, a s tím spojené zhoršené pracovní prostředí zaměstnanců i komfort strávníků. Jsme zapojeni do 121. výzvy  OPŽP PO5, kde bychom mohli získat až 70% prostředků na vzduchotechniku a až 50% na zateplení budovy.…
Předpokládaný rozpočet:

7.500.000 Kč

Jan Žíla | 01.06.2020
Vzhledem ke stáří arkýřů na budově městského divadla proběhla v roce 2020 jejich oprava. V letošním roce ještě proběhnou opravy některých oken, na této významné dominantě v centru města, které jsou v horším technickém stavu. Jedná se o kulturní památku, která se nachází v městské památkové zóně.
Předpokládaný rozpočet:

550.000 Kč

Jan Žíla | 01.06.2020
Město Jaroměř v roce 2021 plánuje instalaci nových vodoměrů v nebytových prostorách města, které jsou pronajaté občanům i podnikajícím osobám. Jedná se o moderní vodoměry s možností dálkového odečtu tzv. walk-by. Tento systém není cenově tak náročný jako tzv. online verze, nicméně poskytne městu ji nájemníkům lepší a…
Předpokládaný rozpočet:

360.000 Kč

Daniela Černá | 13.03.2020
Začátkem  roku 2021 by mělo dojít k výměně obou výtahu a k drobným stavebním úpravám v budově č.p. 780 v ulici J. Šímy – Dům s pečovatelskou službou. Předpokládané náklady na výměnu činí 6mil. Kč. Stávající výtahy již nesplňují nároky dnešní doby a jsou kapacitně nevyhovující. Výtahy jsou…
Předpokládaný rozpočet:

6.000.000 Kč

Jiří Mikulka | 13.03.2020
Již dlouhodobě se město potýká se špatnou dopravní situací v areálu nemocnice. Situace se zhoršila ještě více poté, co v areálu nemocnice byla otevřena posilovna. Ač všichni řidiči mají možnost využít bezplatné parkovaní přímo před areálem nemocnice v ul. Národní, většina automobilů je zaparkována právě v areálu nemocnice a často na místech,…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč

Jiří Mikulka | 03.03.2020
V ulici Lužická je sídlo Mateřské školy Jaroměř, Lužická 321. Od této památkově chráněné, původem továrnické, vily se vine oplocení s podezdívkou a to až na hranici křižovatky s ulicí Na Škváráku. Jedná se o oplocení části pozemků, které nikdo nevyužívá. Oplocení je z velké části ve velmi špatném…
Předpokládaný rozpočet:

3.500.000 Kč

Jiří Mikulka | 28.01.2020
Jedná se o statické zajištění přístavby mateřské školy v ulici Tyršova v Jaroměři – Josefově.
Předpokládaný rozpočet:

550.000 Kč