Jiří Mikulka | 19.10.2020
Jedná se o vybudování nového vrtu J-8 ve vytipované lokalitě v blízkosti řeky Úpy, který by měl sloužit jako posilující zdroj pitné vody.
Předpokládaný rozpočet:

1.300.000 Kč

Jiří Mikulka | 19.10.2020
Rekonstrukce vnitřních prostor, které využívá Městská policie, v objektu č.p. 110 v ulici Traxlerova v Josefově. Konkrétně se jedná o stavební úpravy a modernizaci spočívající v provedení nové elektroinstalace, vytápění, zdravotně technické instalace, vzduchotechniky, podlahových krytin a dokončovacích prací.
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Šárka Víšková | 14.07.2020
V Jezbinách je veřejné osvětlení oproti Semonicím na stožárech města, ale ve velmi špatném technickém stavu. S ohledem na úsporu nákladů na výkopové práce se město připojí k akci ČEZ Distribuce a do společného výkopu položí nové kabelové vedení, dojde i k výměně stožárů a svítidel, také na…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Jiří Pacovský | 13.07.2020
V letošním roce je plánována rekonstrukce obchodů (směrem do náměstí), která spočíva v odstranění vlhkosti, instalaci topného systému a u nepronajatého obchodu i v nových instalacích, omítkách a podlahách. Součástí akce bude i montáž prosklených dveří v pasáži, které zajistí návštěvníkům lepší tepelný komfort v zimních měsících.
Předpokládaný rozpočet:

900.000 Kč

Jiří Pacovský | 13.07.2020
Na budově školy dochází postupně k opravě a výměně oken, která již dosluhují, vzhledem k jejich počtu,  velikosti a ceně (repliky), se tato akce provádí na etapy. V letošním roce budou vyměněny čtyři kusy oken na mezipodestě hlavního schodiště (SZ strana).
Předpokládaný rozpočet:

600.000 Kč

Jiří Mikulka | 08.07.2020
Jedná se o vypracování studie proveditelnosti, která by měla sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace, na základě které se bude město ucházet o získání finančních prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027 Evropské unie ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla | 01.07.2020
Město Jaroměř přistoupilo k postupné obnově autobusových zastávek, které již dosluhují. Letos plánujeme vyměnit zastávky v ulici Nádražní a Na Valech (směr Náchod).
Předpokládaný rozpočet:

500.000 Kč

Jiří Pacovský | 01.07.2020
Město Jaroměř má v majetku školní jídelnu Na Karlově, kde je  nedostatečná a dosluhující vzduchotechnika, a s tím spojené zhoršené pracovní prostředí zaměstnanců i komfort strávníků. Jsme zapojeni do 121. výzvy  OPŽP PO5, kde bychom mohli získat až 70% prostředků na vzduchotechniku a až 50% na zateplení budovy.…
Předpokládaný rozpočet:

7.500.000 Kč

Daniela Černá | 02.06.2020
V tomto roce dojde k vybudování dalšího vstupu na dětské hřiště v ul. J. Šímy v lokalitě Zavadilka. V současné době je hřiště oficiálně přístupné pouze po svahu z ul. J. Šímy. V minulosti docházelo k opakovanému ničené výpletu oplocení z boční strany směrem z ul. Rybalkovy. Město…
Předpokládaný rozpočet:

250.000 Kč

Jan Žíla | 01.06.2020
Vzhledem ke stáří arkýřů je v letošním roce naplánována jejich oprava včetně opravy některých oken na městském divadle, coby významné dominantě v centru města hned vedle městského parku. Jedná se o kulturní památku, která se nachází v městské památkové zóně.
Předpokládaný rozpočet:

550.000 Kč

1 2 3