Rekonstrukce trafostanic „U nemocnice“ a „Zimní stadion“

ČEZ Distribuce, a.s. v roce 2018 až 2020 připravila kompletní převod z hladiny vysokého napětí 10 kV na hladinu 35 kV. S tím se pojí výměna kabeláže hlavních páteřních tras a úprava trafostanic. Město Jaroměř v rámci unifikace bude upravovat technologii, resp. trafostanice, které jsou v jeho vlastnictví, a to v koordinaci se společností ČEZ Distribuce, a.s. Konkrétně v areálu bývalé nemocnice a na zimním stadionu.

Přechod na vyšší hladinu napětí znamená pro občany Jaroměře i zařízení města stabilnější elektrickou síť, tedy i méně výpadků elektřiny.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 1.300.000 Kč
Schválený rozpočet 1.309.000 Kč
Vysoutěžená cena 1.023.291 Kč

Galerie obrázků akce