Rekonstrukce ulice Rasošská, Jaroměř

Rekonstrukce ulice Rasošská, Jaroměř

Zastupitelstvo města schválilo seznam, resp. pořadí, v jakém se mají rekonstruovat prašné komunikace v majetku města. Město Jaroměř plánuje každý rok realizovat rekonstrukci alespoň jedné z prašných ulic. V roce 2016 proběhla rekonstrukce ul. Terronská, v roce 2017 ul. Na Valech, ul. Moravská a ul. Na Klouzkově. V roce 2018 se započala rekonstrukce jedné z nejdelších prašných komunikací, a to ul. Rasošské. Rekonstrukce místní komunikace ul. Rasošská na p. p. č. 800/1, 800/6, 742/1, 172/2, 743, 744, 746, 747 v k. ú. Josefov u Jaroměře. Začátek rekonstrukce je v celé délce, tj. od křižovatky ulice Hofmaisterova až na napojení Rudé armády směrem na Rasošky. Rekonstrukce komunikace je provedena v délce 650,48bm v základní šíři 3,0m s asfaltobetonovým povrchem a  jednostranným příčným sklonem. Vjezdy k rodinným domům jsou provedeny z betonové  dlažby tl. 80 cm.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 6.500.000 Kč
Schválený rozpočet 6.500.000 Kč
Vysoutěžená cena 6.300.000 Kč
Vlastní zdroje 6.500.000 Kč

Galerie obrázků akce