Chodník ul. Máchova

Chodník ul. Máchova

V roce 2019 proběhne rekonstrukce chodníku v ul. Máchova, kdy se naváže na rekonstrukci železničního přejezdu ze strany SŽDC (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) a rekonstrukci inženýrských sítí – plynovodu. Chodník bude rekonstruován v celé své délce, a to od křižovatky Svatopluka Čecha k železničnímu přejezdu a část bude nově vybudován – napojen z druhé strany železničního přejezdu z ulice Jiráskova. Tím se vyřeší dosavadní absence chodníku při přechodu přejezdu. Zároveň do konce roku 2019 zajistí SŽDC přemístění výstražného systému (návěstí) mimo trasu chodníku.

S ohledem na sucho během letního období bude zeleň osázena na podzim 2019.

 

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 1.500.000 Kč
Schválený rozpočet 1.500.000 Kč
Vysoutěžená cena 886.692 Kč
Vlastní zdroje 1.500.000 Kč
Předání staveniště (skutečnost) 19. 03. 2019
Převzetí díla (skutečnost) 31. 10. 2019

Galerie obrázků akce