Výměna veřejného osvětlení v Semonicích

Výměna veřejného osvětlení v Semonicích

Veřejné osvětlení v Semonicích je umístěno převážně na sloupech společnosti ČEZ Distribuce. Vzhledem k plánované výměně těchto sloupů ze strany společnosti ČEZ Distribuce je nutné řešit i veřejné osvětlení, které je v majetku města. V současnosti je zpracovávána projektová dokumentace na jeho výměnu, kdy na základě světelného výpočtu bude využito znovu nových sloupů ČEZ Distribuce, avšak kde nebude toto využití možné či účelné, bude instalováno osvětlení na nové stožáry.

Všechna svítidla budou LED, dojde tedy k úspoře el. energie. Nové LED osvětlení, které odbor majetku města nechává instalovat, respektuje moderní požadavky na LED osvětlení, tedy požadavky na jeho ekonomickou výhodnost, chromatičnost a světelný rozptyl, aby se předešlo tzv. světelnému smogu.

V r. 2021 ČEZ provede pouze část akce, bude proto provedena 1. etapa výměny veřejného osvětlení, 2. etapa pravděpodobně v roce následujícím.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 2.000.000 Kč
Schválený rozpočet 2.000.000 Kč

Galerie obrázků akce