Chodník ul. Žižkova včetně veřejného osvětlení

Chodník ul. Žižkova včetně veřejného osvětlení

V červnu 2020 byl zkolaudován a předán do provozu dopravní terminál v Jaroměři. Po vzoru praxe v ostatních městech republiky i Evropy tak dojde k propojení vlakové, autobusové, automobilové a cyklo dopravy. V souvislosti s výstavbou terminálu navrhl odbor majetku města výstavbu chybějícího napojení chodníku v ul. Žižkova, tedy od terminálu směrem na kruhovou křižovatku v ul. Hradecká, a to včetně veřejného osvětlení, které je ve špatném technickém stavu. Aktuálně je připravována projektová dokumentace. V rámci této opravy bude provedena vyměna kabeláže veřejného osvětlení a na základě světelného výpočtu bude upravena vzdálenost nových stožárů. Budou zde instalována nová svítidla LED, která přinesou úsporu el. energie. Nové LED osvětlení, které odbor majetku města nechává instalovat, respektuje moderní požadavky na LED osvětlení, tedy požadavky na jeho ekonomickou výhodnost, chromatičnost a světelný rozptyl, aby se předešlo tzv. světelnému smogu.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 1.000.000 Kč
Předání staveniště (skutečnost) 01. 04. 2021

Galerie obrázků akce