Chodník ul. Žižkova včetně veřejného osvětlení

Chodník ul. Žižkova včetně veřejného osvětlení

V červnu 2020 byl zkolaudován a předán do provozu dopravní terminál v Jaroměři. Po vzoru praxe v ostatních městech republiky i Evropy tak dojde k propojení vlakové, autobusové, automobilové a cyklo dopravy. V souvislosti s výstavbou terminálu navrhl odbor majetku města výstavbu chybějícího napojení chodníku v ul. Žižkova, tedy od terminálu směrem na kruhovou křižovatku v ul. Hradecká, a to včetně veřejného osvětlení, které je ve špatném technickém stavu. V rámci této opravy bude provedena vyměna kabeláže veřejného osvětlení a na základě světelného výpočtu bude upravena vzdálenost nových stožárů. Budou zde instalována nová svítidla LED, která přinesou úsporu el. energie. Nové LED osvětlení, které odbor majetku města nechává instalovat, respektuje moderní požadavky na LED osvětlení, tedy požadavky na jeho ekonomickou výhodnost, chromatičnost a světelný rozptyl, aby se předešlo tzv. světelnému smogu.

Nový chodník bude odvodněn po celé délce do přilehlé zeleně, dešťová voda z nové zpevněné plochy nebude odváděna do kanalizace. Plníme tak i další z dnešních trendů, dešťovou vodu se snažíme nechat zasakovat na místě.

Staveniště bude předáno zhotoviteli po schválení výsledků výběrového řízení v radě města a podpisu smlouvy o dílo.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 1.491.140 Kč
Schválený rozpočet 1.491.140 Kč

Galerie obrázků akce