Dětské hřiště u knihovny na křižovatce ul. Albieriho a V. Probošta se dočká kompletní výměny herních prvků

Dětské hřiště u knihovny na křižovatce ul. Albieriho a V. Probošta se dočká kompletní výměny herních prvků

V rámci revitalizace veřejných dětských hřišť bude letos k přistoupeno k výměně herních prvků na dětském hřišti u knihovny. Stávající herní prvky jsou již zastaralé a finanční náklady na jejich údržbu jsou vysoké.

Nově instalované herní prvky budou určeny zejména dětem předškolního věku a žákům prvního stupně.  Město v současné době přistoupilo k vypsání výběrového řízení na zhotovitele, nové prvky by měly být instalovány koncem května tohoto roku. Předpokládané náklady činí 800tis. Kč.

O dokončení prací a zpřístupnění dětského hřiště veřejnosti vás budeme informovat na internetových schránkách města a na Facebooku.

 

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 800.000 Kč
Schválený rozpočet 800.000 Kč
Vysoutěžená cena 758.065 Kč
Vlastní zdroje 758.065 Kč
Předání do užívání (skutečnost)

Galerie obrázků akce