Instalace klimatizačních jednotek na městském úřadě

Instalace klimatizačních jednotek na městském úřadě

Městský úřad, který poskytuje služby zejména pro občany Jaroměře, sídlí v historických budovách č.p. 3 u kostela a v soudomí č.p. 15,16 a 17, vše na náměstí Československé armády. Vzhledem k tomu, že velká část kanceláři se nachází na slunné jižní části náměstí a také s ohledem na změnu klimatu, dosahovali v minulém roce vnitřní teploty v horních patrech více jak 30 stupňů Celsia. Takovéto prostředí je nedůstojné pro občany a jiné návštěvy úřadu i pro samotné zaměstnance. Z tohoto důvodu byly v roce 2020 instalovány klimatizační jednotky do horních pater č.p. 3 a č.p. 15, tedy do prostor stavebního úřadu, odboru životního prostředí a odboru školství, kultury a tělovýchovy. Věříme, že toto opatření přinese v letních měsících lepší komfort pro naše pracovníky i občany.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 800.000 Kč
Schválený rozpočet 1.021.150 Kč
Vysoutěžená cena 842.150 Kč
Vlastní zdroje 1.021.150 Kč
Předání staveniště (skutečnost) 15. 06. 2020

Galerie obrázků akce