Prodloužení parkoviště J. Šímy

Prodloužení parkoviště J. Šímy

Vzhledem k nedostatku parkovacích stání Na Zavadilce byla zadána projektová dokumentace na vybudování nového parkoviště pro 51 stání osobních automobilů včetně napojení na stávající parkoviště a posunutí stávajícího sjezdu ze stávajícího parkoviště do ulice Josefa Šímy. V současné době je vydáno stavební povolení. Příjezd na parkoviště bude možný nejen z ul. Josefa Šímy, ale i po nové komunikaci z ul. Nádražní. Tu včetně odvodnění a veřejného osvětlení vybuduje současný vlastník pozemku bývalého SURA, po kolaudaci bude pozemek pod komunikací včetně komunikace městem Jaroměř odkoupen. Kupní cena stavby komunikace propojující budoucí parkoviště s ul. Nádražní vč. odvodnění a veřejného osvětlení je 27,05 % nákladů na stavbu, max. však 1 010 481,15 Kč bez DPH. Kupní cena pozemku pod komunikací je 1 Kč bez DPH.

Kolaudace komunikace i parkoviště by měla proběhnout do konce r. 2021.

Město Jaroměř se pokusí na výstavbu parkoviště získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, pokud bude vyhlášen vhodný dotační program.

 

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 5.955.000 Kč
Schválený rozpočet 5.955.000 Kč

Galerie obrázků akce