Prodloužení parkoviště J. Šímy

Prodloužení parkoviště J. Šímy

Vzhledem k nedostatku parkovacích stání Na Zavadilce byla zadána projektová dokumentace na vybudování nového parkoviště pro 51 stání osobních automobilů včetně napojení na stávající parkoviště a posunutí stávajícího sjezdu ze stávajícího parkoviště do ulice Josefa Šímy. V současné době je stavba parkoviště již provedena. Příjezd na parkoviště je možný nejen z ul. Josefa Šímy, ale bude možný také po nové komunikaci z ul. Nádražní. Tu, včetně odvodnění a veřejného osvětlení, vybudoval současný vlastník pozemku bývalého areálu a po kolaudaci bude pozemek pod komunikací včetně komunikace městem Jaroměř odkoupen. Kupní cena stavby komunikace propojující budoucí parkoviště s ul. Nádražní vč. odvodnění a veřejného osvětlení je 27,05 % nákladů na stavbu, max. však 1 010 481,15 Kč bez DPH. Kupní cena pozemku pod komunikací je 1 Kč bez DPH. Kolaudace komunikace i parkoviště by měla proběhnout do konce r. 2021 včetně odkupu propojky z parkoviště do ul. Nádražní, a tedy také následného otevření této komunikace široké veřejnosti.

 

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 5.955.000 Kč
Schválený rozpočet 5.955.000 Kč
Vysoutěžená cena 6.055.079 Kč
Vlastní zdroje 6.384.700 Kč

Galerie obrázků akce