Rekonstrukce soudomí městského muzea  – „Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis“

Rekonstrukce soudomí městského muzea – „Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis“

Městské muzeum se nachází v budově bývalého Wenkeova obchodního domu, který byl postaven v letech 1910–1911 podle návrhu architekta Josefa Gočára.

Městské muzeum se v této budově nachází již od roku 1947. Kocem 70. let se muzeum dočkalo rekonstrukce a rozšíření depozitárních prostor v sousední budově čp. 91. Od té doby muzeum neprošlo rozsáhlejší rekonstrukcí.

Výstavní prostory se nacházejí v přední části Wenkeova domu, zadní trakt domu slouží pouze jako depozitář.  Suterén domu byl zaplaven v roce 2000 „stoletou“ povodní, vzhledem k jeho současnému stavu není možné jeho plné využití.

Také vedlejší dům je z důvodu špatnému stavu využíván pouze částečně.  V prvním patře se nachází depozitáře a zázemí pro zaměstnance, druhé podlaží a podkroví jsou nevyužity. V nevyhovujícím stavu se také nachází dvůr za čp. 91, který je také nevyužíván.

V rámci rekonstrukce dojde ke kompletní úpravě vnitřních prostor obou budov vč. zadního dvorku.

Dojde k rozšíření výstavních prostor, které tak získají téměř dvojnásobnou plochu. V budově čp. 91 vznikne také nová edukační místnost.  Na dvoře dojde k vybudování bezbariérového vstupu v podobě rampy a dále zde bude umístěn kubistický altán.

Předpokládané rozpočtové náklady na celkovou rekonstrukci činí 21 mil. Kč vč. DPH.

Město Jaroměř společně s polskými partnery městy Boleslavec a Klodsko uspělo při získání dotace z evropských fondů v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

V rámci této dotace bude městu hrazeno 85% předpokládaných uznatelných nákladů, tj. 727 580 € na projekt pod názvem „Centra tradičních řemesel na Cestě via Fabrilis“.  Zároveň Město Jaroměř požádá o finanční prostředky ze státního rozpočtu, a to ve výši 5%, tj. 42 799 €, předpokládané náklady, které připadnou k tíži města činí 10%, tj. 85 597 €.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 21.175.000 Kč
Schválený rozpočet 5.500.000 Kč
Vysoutěžená cena 25.272.000 Kč
Vlastní zdroje 5.500.000 Kč
Cizí zdroje 20.029.854 Kč

Galerie obrázků akce