Vzduchotechnika v kuchyni a jídelně Na Karlově, Jaroměř

Vzduchotechnika v kuchyni a jídelně Na Karlově, Jaroměř

Město Jaroměř má v majetku školní jídelnu Na Karlově, kde je  nedostatečná a dosluhující vzduchotechnika, a s tím spojené zhoršené pracovní prostředí zaměstnanců i komfort strávníků. Jsme zapojeni do 121. výzvy  OPŽP PO5, kde bychom mohli získat až 70% prostředků na vzduchotechniku a až 50% na zateplení budovy. Všechny potřebné podmínky jsme již splnili a bylo na potvrzeno přijetí dotace. V současné době celou akci projekčně připravujeme a realizaci plánujeme na letní prázdniny v roce 2022.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 7.500.000 Kč
Schválený rozpočet 5.039.000 Kč
Vlastní zdroje 5.039.000 Kč

Galerie obrázků akce