Veřejná prostranství v centru města – využívání srážkových vod a ochlazení prostoru

Veřejná prostranství v centru města – využívání srážkových vod a ochlazení prostoru

Město Jaroměř zadalo vypracování studie proveditelnosti, která by měla sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace, na základě které se bude město ucházet o získání finančních prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027 Evropské unie ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Hradecko-pardubickou aglomerací ITI. Předmětným územím je náměstí Československé armády v Jaroměři a jeho přilehlé okolí, kde by mělo dojít k cílenému využívání srážkových vod a k ochlazování prostoru tohoto veřejného prostranství včetně rekonstrukce a zkvalitnění celého veřejného prostoru.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 164.000.000 Kč
Schválený rozpočet 2.000.000 Kč

Galerie obrázků akce