Rekonstrukce lávky u Hořenic

Rekonstrukce lávky u Hořenic

Lávka přes Staré Labe slouží občanům již mnoho desítek let a její technický stav byl již nevyhovující. Na základě mostní prohlídky muselo město Jaroměř lávku dočasně uzavřít a připravit její rekonstrukci včetně spodní stavby, která je staticky narušená. Vzhledem k nedostatku kapacit projekčních kanceláří v oboru mostních staveb, resp. jejich vytíženosti, bylo časové problematické zajistit potřebné podklady. Proto oprava mohla začít probíhat až v první polovině roku 2021, resp. pouze její horní část. V měsíci září 2021 došlo k zahájení prací také na spodní stavbě lávky. Ovšem i zde město muselo opakovaně soutěžit zhotovitele, neboť o takto komplikovanou stavbu, která je však svým rozsahem relativně malá, neměli zhotovitelé zájem o do otevřených výběrových řízení se i přes telefonické a emailové výzvy nehlásili. Nakonec se podařilo městu zajistit zhotovitele na mikropiloty až z Jihlavska a zhotovitele na spodní stavbu z Prahy. Věříme, že během prosince 2021 bude oprava již dokončena a v co nebližším termínu bude lávka již v provozu. Omlouváme se tímto všem občanům za dlouhou uzavírku a komplikace z ní plynoucí.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 1.800.000 Kč
Schválený rozpočet 1.750.000 Kč
Vysoutěžená cena 1.162.620 Kč

Galerie obrázků akce