Veřejné osvětlení Jezbiny

Veřejné osvětlení Jezbiny

V Jezbinách je veřejné osvětlení oproti Semonicím na stožárech města, ale ve velmi špatném technickém stavu. S ohledem na úsporu nákladů na výkopové práce se město připojí k akci ČEZ Distribuce a do společného výkopu položí nové kabelové vedení, dojde i k výměně stožárů a svítidel, také na základě světelného výpočtu bude upravena vzdálenost a výška jednotlivých stožárů.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 1.000.000 Kč
Schválený rozpočet 1.000.000 Kč

Galerie obrázků akce