Veřejné osvětlení Jezbiny

Veřejné osvětlení Jezbiny

V Jezbinách má město veřejné osvětlení, které je již za hranicí životnosti a zároveň. S ohledem na úsporu nákladů na výkopové práce se město připojí v roce 2021 k akci ČEZ Distribuce a.s. a do společného výkopu položí nové kabelové vedení, dojde k výměně stožárů a svítidel veřejného osvětlení a na základě světelného výpočtu bude upravena vzdálenost a výška jednotlivých stožárů.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 1.000.000 Kč
Schválený rozpočet 1.000.000 Kč

Galerie obrázků akce