Bytová koncepce 2021-oprava bytových jednotek v č.p. 39, Josefov

Bytová koncepce 2021-oprava bytových jednotek v č.p. 39, Josefov

V roce 2021 město opravuje pět dlouhodobě neobsazených bytových jednotek v bytovém domě č. p. 39, ul. Duškova v Josefově. Jedná se o kompletní rekonstrukci včetně všech rozvodů a u spodních bytů o řešení značného vzlínání vlhkosti.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 7.500.000 Kč
Vysoutěžená cena 6.710.551 Kč
Vlastní zdroje 6.716.077 Kč

Galerie obrázků akce