Chodníky a veřejné osvětlení ul. Jaromírova

Chodníky a veřejné osvětlení ul. Jaromírova

Touto stavbou navazuje město Jaroměř na investici Královéhradeckého kraje „II/285 Jaroměř – Nové město nad Metují, 2. etapa“, v rámci které bude provedena rekonstrukce vozovky od kruhového objezdu v ul. Palackého směrem na Rychnovek.

Město Jaroměř při této stavbě provádí rekonstrukci chodníků v ul. Jaromírově včetně veřejného osvětlení. Zhotovitelem, který vzešel z výběrového řízení, je firma NOVOSTAV, s. r. o. Termín předání hotového díla je 31. 10. 2021 a vzhledem k nutné koordinaci obou staveb byl stanoven dle termínu předání vozovky.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 3.500.000 Kč
Schválený rozpočet 3.500.000 Kč
Vysoutěžená cena 2.996.610 Kč
Vlastní zdroje 3.500.000 Kč
Předání staveniště (skutečnost) 30. 04. 2021

Galerie obrázků akce