Stavební úpravy komunikace ul. Hrubínovy, Jaroměř

Stavební úpravy komunikace ul. Hrubínovy, Jaroměř

Stavební úpravy komunikace ul. Hrubínovy vycházejí ze seznamu prašných komunikací, který schválilo zastupitelstvo města.

V rámci akce bude provedena rekonstrukce komunikace, chodníku, veřejného osvětlení i kontejnerového stání tříděného odpadu v úseku od křižovatky s ul. Pionýrskou po ul. Mánesovu. Chodník i komunikace budou odvodněny do vsakovacího objektu, dešťové vody tak nebudou odváděny do kanalizace.

 

 

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 3.500.000 Kč
Schválený rozpočet 3.500.000 Kč
Vysoutěžená cena 2.270.927 Kč
Vlastní zdroje 2.270.927 Kč
Předání staveniště (skutečnost) 29. 09. 2021

Galerie obrázků akce