Stavební úpravy místní komunikace ul. Ot. Španiela, Jaroměř

Stavební úpravy místní komunikace ul. Ot. Španiela, Jaroměř

V říjnu 2020 bylo rozhodnuto o rekonstrukci ul. Ot. Španiela v úseku od železničního přejezdu po křižovatku s ul. Smetanovou včetně této křižovatky. Bude provedena nejen rekonstrukce komunikace, ale i chodníku, veřejného osvětlení, výměna zemina a nové osázení vegetačního pásu. Do tohoto pásu bude odvodněn chodník, komunikace bude odvodněna do nového vsakovacího objektu v tzv. „trojúhelníku“. Vznikne i několik parkovacích míst pro osobní automobily a mezi ul. Alšovou a ul. Smetanovou tři místa pro autobusová stání, které budou sloužit při různých akcích ve sportovních zařízeních města – ve sportovní hale, na zimním stadionu i atletickém stadionu.

Rekonstrukce komunikace bude provedena pouze v rozsahu, který určily zkoušky a posouzení provedené autorizovanou osobou. Neproběhne tak výměna všech konstrukčních vrstev, jejich likvidace na skládkách a stavba všech vrstev znovu, ale na základě vrtů a rázových zkoušek byl určen nutný rozsah výměny podloží, bude také provedena recyklace části materiálu. Šetří se tak nejen finanční prostředky investora, ale také životní prostředí.

Realizace byla původně plánována ještě v r. 2021, bohužel však klimatické podmínky nedovolily provedení výše uvedených zkoušek, proto bude provedena v r. 2022.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 8.500.000 Kč

Galerie obrázků akce