Oprava havarijního stavu hradby za čp. 238

Oprava havarijního stavu hradby za čp. 238

Horní opevnění bývalé pevnosti Josefov je zapsáno na indikativním seznamu národních kulturních památek. Vzhledem k jeho rozsáhlosti, špatnému technickému stavu a finančním možnostem města je jeho oprava a údržba pro město značně komplikovaná. Část hradby, vedle hlavní turistické atraktivity Bastionu I. se vstupem do podzemí, byla v minulosti staticky narušena zásahem armády. Tato hradba se dostala do velmi vážného stavebnětechnického stavu a hrozilo její zřícení, což by mělo neblahé následky také pro budovu čp 238 v Okružní ulici. Proto město přestoupilo k její rekonstrukci. Akce je spolufinancována ministerstvem kultury z programu Regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací pro rok 2021.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 7.000.000 Kč
Vysoutěžená cena 7.409.879 Kč

Galerie obrázků akce