Stávající autobusové zastávky

Stávající autobusové zastávky

Odbor majetku města ve spolupráci s Osadním výborem Semonice plánuje obměnu stávající zchátralé autobusové zastávky ve směru na Jaroměř a zbudování zastávky ve směru na Hradec Králové. V případě zastávky ve směru na Jaroměř musí nejprve dojít k odstranění zastávky stávající, což zvýší náklady celé akce. Členové Osadního výboru Semonice upřednostňují obnovu staré zchátralé zastávky ve směru na Jaroměř s tím, že se budou místní občané aktivně podílet na její demontáži, aby pomohli městu docílit snížení nákladů. Osadní výbor Semonice má rovněž zvážit, jaký motiv by měl budoucí autobusové zastávky zdobit. Při jednání členové výboru došli k závěru, že obměna zastávky ve směru na Jaroměř je jednoznačnou prioritou, neboť je tato zastávka podstatně více využívána než zastávka ve směru na Hradec Králové. Členové OV Semonice také souhlasí s tím, že se na demontáži stávající nevyhovující zastávky budou aktivně podílet. Zároveň se shodli, že na zastávky by rádi umístili nákresy dvou místních kostelů – kostela Sv. Markéty a evangelického kostela.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 264.000 Kč
Schválený rozpočet 155.263 Kč

Galerie obrázků akce