Bastion X – oprava nájezdové rampy

Bastion X – oprava nájezdové rampy

V roce 2022 se plánuje oprava nájezdové rampy v Bastionu X. Akce by měla být spolufinancována Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Tato rampa bude důležitá pro budoucí turistický okruh v rámci akce Oživení pevnosti Josefov, který povede po hradbách z Bastionu X, po kurtině mezi Bastionem X a IX s vyhlídkou na Předbastion VI, Ravelin XIV s reduitem a Předbastion V, dále přes hradbu nejmenšího Bastionu IX, po kurtině mezi Bastionem IX a IV s vyhlídkou do tzv. autoparku, který je kromě Ravelinu XIII znám především díky probíhajícím festivalům včetně Brutal Assault a končit bude na Bastionu IV, kde se po nájezdové rampě sejde do aprovizační chodby.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 6.076.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad) 01. 04. 2022
Převzetí díla (předpoklad) 30. 11. 2022

Galerie obrázků akce