NAPSALI O NÁS

Wenkeův dům v Jaroměři opraví. Okruh od dvorka po půdu navrhl David Vávra.

Wenkeův dům od Josefa Gočára, skvost moderní architektury v Jaroměři na Náchodsku, se chystá na rekonstrukci. Národní kulturní památky se změny příliš nedotknou, zásadní opravu potřebuje sousedící dům. Architekt David Vávra navrhl propojit současnou expozici městského muzea s nepřístupnými prostory... Zdroj: https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/wenkeuv-dum-pamatka-gocar-rekionstrukce-dotace-jaromer-muzeum-muslove-zbozi-kralovehradecky-kraj.A200610_164159_hradec-zpravy_tuu

Oživení pevnosti Josefov

Cílem projektu bude revitalizace a zatraktivnění památky Městské opevnění II., Horní pevnost, evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Z této pevnosti byly vybrány ke stavební obnově následující objekty - Bastion IV, Ravelin XIII, kurtina mezi Bastionem III a Bastionem IV. V Bastionu IV bude zrekonstruována vnitřní a vnější plenta včetně výplní otvorů a vnější plášť prachárny. V současné době zde sídlí spolek Umělecká kolonie, z.s., který by svou činnost rád rozšířil i do dalších prostorů Bastionu. Je zde galerie sochaře a v prachárně probíhají výstavy dalších umělců. Po skončení realizace projektu zde budou připraveny další prostory pro nově příchozí umělce a jejich činnost. Na Ravelinu XIII bude zrekonstruována vnější plenta objektu. Ravelin je součástí festivalového parku, kde v současné době probíhají kulturní akce... Zdroj: http://iti.hradec.pardubice.eu/projekty.php?id=90

Pevnost Josefov se dočká opravy hradeb díky fondům z EU

V létě by měla začít oprava severozápadního úseku hradeb barokní pevnosti Josefov v Jaroměři na Náchodsku. Náklady na rekonstrukci se odhadují na více než 130,4 milionu korun, více než 80 procent nákladů by měla pokrýt dotace z fondů EU. Hotovo má být koncem roku 2021. Jde o největší investici do pevnostního města Josefov za posledních deset let. Řekli to zástupci jaroměřské radnice. Rekonstrukce se bude týkat asi jedné osminy hradeb... Zdroj: https://www.estav.cz/cz/7367.pevnost-josefov-se-docka-opravy-hradeb-diky-fondum-z-eu

  ROČNÍ PŘEHLED

Zastupitelstvo města, v souladu s platnou legislativou, každoročně schvaluje rozpočet města včetně alokace finančních prostředků na investiční akce a opravy majetku města. Na těchto stránkách jsou poskytnuty údaje o investicích a opravách, které svou povahou spadají do kompetence odboru majetku města, resp. oddělení investic a rozvoje. Rozdělení finančních prostředků podle skupin je uvedeno v grafu.

  ZPRÁVY – Facebook feed

21/10/2020

Aktuální informace ke koronaviru - 21.10.2020

K dnešnímu dni k 09.00 hod. máme na území Královéhradeckého kraje evidováno celkem 4801 aktivních případů a z toho 1120 v okrese Náchod.

Dnešního dne byla Usnesením vlády ČR vydána následující tři krizová opatření, ... See more

20/10/2020
Jaroměřsko.cz

Aktuální stav...

20/10/2020
Vlaky mezi Smiřicemi a Jaroměří stojí. Důvodem je sražený člověk v kolejišti

Vlaky mezi Smiřicemi a Jaroměří stojí. Důvodem je sražený člověk v kolejišti. Očekávejte zpoždění vlaků...

20/10/2020

Aktuální informace ke koronaviru - 20.10.2020

K dnešnímu dni k 09.00 hod. máme na území Královéhradeckého kraje evidováno celkem 4223 aktivních případů a z toho 1030 v okrese Náchod. Na území ORP Jaroměř pak evidujeme k dnešnímu dni celkem 161 aktivních případů.
S ... See more

« 2 of 74 »

  KONTAKTY

ODDĚLENÍ INVESTIC A ROZVOJE

Městský úřad Jaroměř, Odbor správy majetku města, 2. patro, dveře č. 208
Náměstí ČSA 16, 551 01 Jaroměř

Vedoucí: Jiří Pacovský     +420 491 847 170     pacovskyjaromer-josefov.cz