Eva Libichová
V roce 2022 probíhá výměna okenních výplní na č.p. 35 nám. Československé armády. Jedná se o památkově chráněnou stavbu v srdci městské památkové zóny. Díky tomu město Jaroměř získalo dotační prostředky z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2022. Dochází tedy k výměně…
Předpokládaný rozpočet:

880.791 Kč

Eva Libichová
Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. Budova mateřské školy, bývalá továrníkova vila, je významným objektem i z architektonického hlediska a památkové péče. V roce 2020-21 proběhla první etapa výměny oken a…
Předpokládaný rozpočet:

650.000 Kč

Eva Libichová
Městská knihovna by měla dostat novou střešní krytinu, neboť ta stávající je již na hraně životnosti a do objektu opakovaně zatýká. Zároveň dojde k instalaci zateplení a vzduchotechniky, která zlepší klima uvnitř budovy. Dešťové srážky budou odváděny do vsakovacích objektů v parku. Objekt městské knihovny je registrovanou kulturní…
Předpokládaný rozpočet:

8.500.000 Kč

Eva Libichová
V roce 2022 se realizuje oprava nájezdové rampy v Bastionu X. Akce je spolufinancována Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Jedná se o důležitou rampu pro zajištění údržby, která je v havarijním stavu a její oprava je nutná.  
Předpokládaný rozpočet:

6.076.000 Kč

Eva Libichová
Budova čp. 38 na nám. Československé armády je zapsanou kulturní památkou. V roce 2021 se provádí výměna vybraných oken, která jsou již ve špatném technickém stavu. Akce je spolufinancována Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2021.
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Eva Libichová
Horní opevnění bývalé pevnosti Josefov je zapsáno na indikativním seznamu národních kulturních památek. Vzhledem k jeho rozsáhlosti, špatnému technickému stavu a finančním možnostem města je jeho oprava a údržba pro město značně komplikovaná. Část hradby, vedle hlavní turistické atraktivity Bastionu I. se vstupem do podzemí, byla v minulosti…
Předpokládaný rozpočet:

7.000.000 Kč