Jiří Pacovský
V ulici Velichovská byla v roce 2021 vyměněna dožitá autobusová zastávka. V Semonicích odbor majetku města ve spolupráci s Osadním výborem Semonice naplánoval obměnu stávající zchátralé autobusové zastávky ve směru na Jaroměř a zbudování zastávky ve směru na Hradec Králové. V případě zastávky ve směru na Jaroměř nejprve…
Předpokládaný rozpočet:

344.000 Kč

Petr Filipec
Jedná se o doplnění stávajcích ulic o stromořadí, plošné výsadby keřů a trvalek. Realizací dojde ke zlepšení mikroklimatických podmínek jednotlivých ulic, takže i v horkých letních dnech bude pobyt v ulicích příjemnější. Po zapojení výsadeb se zde vytvoří nové úkryty a zdroje obživy v korunách stromů pro drobné…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jiří Mikulka
Jedná se o vybudování nového vrtu J-8 ve vytipované lokalitě v blízkosti řeky Úpy, který by měl sloužit jako posilující zdroj pitné vody.
Předpokládaný rozpočet:

1.300.000 Kč

Šárka Víšková
V Jezbinách má město veřejné osvětlení, které je již za hranicí životnosti a zároveň. S ohledem na úsporu nákladů na výkopové práce se město připojilo v roce 2021 k akci ČEZ Distribuce a.s. a do společného výkopu pokládá nové kabelové vedení, dochází k výměně stožárů a svítidel veřejného…
Předpokládaný rozpočet:

2.000.000 Kč

Jiří Pacovský
Lávka přes Staré Labe slouží občanům již mnoho desítek let a její technický stav byl již nevyhovující. Na základě mostní prohlídky muselo město Jaroměř lávku dočasně uzavřít a připravit její rekonstrukci včetně spodní stavby, která je staticky narušená. Vzhledem k nedostatku kapacit projekčních kanceláří v oboru mostních staveb,…
Předpokládaný rozpočet:

1.800.000 Kč

Jiří Pacovský
Městské muzeum se nachází již od roku 1947 v budově bývalého Wenkeova obchodního domu, architektonického skvostu počátků české moderny, který byl postaven v letech 1910–1911 podle návrhu významného architekta Josefa Gočára. Koncem 70. let se muzeum dočkalo rekonstrukce a rozšíření depozitárních prostor v sousední budově čp. 91. Od té…
Předpokládaný rozpočet:

21.175.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř v roce 2021 plánuje instalaci nových vodoměrů v nebytových prostorách města, které jsou pronajaté občanům i podnikajícím osobám. Jedná se o moderní vodoměry s možností dálkového odečtu tzv. walk-by. Tento systém není cenově tak náročný jako tzv. online verze, nicméně poskytne městu ji nájemníkům lepší a…
Předpokládaný rozpočet:

360.000 Kč

Jiří Pacovský
V druhé části  roku 2021 dochází k výměně obou výtahů a ke stavebním úpravám v budově č.p. 780 v ulici J. Šímy – Dům s pečovatelskou službou. Stávající výtahy již nesplňují nároky dnešní doby a jsou kapacitně nevyhovující. Výtahy jsou v domě s pečovatelskou službou nezbytným pomocníkem, proto je cílem…
Předpokládaný rozpočet:

7.800.000 Kč

Šárka Víšková
V červnu 2020 byl zkolaudován a předán do provozu dopravní terminál v Jaroměři. Po vzoru praxe v ostatních městech republiky i Evropy tak dojde k propojení vlakové, autobusové, automobilové a cyklo dopravy. V souvislosti s výstavbou terminálu navrhl odbor majetku města výstavbu chybějícího napojení chodníku v ul. Žižkova,…
Předpokládaný rozpočet:

1.491.140 Kč

Šárka Víšková
V průběhu roku 2019 bylo zmapováno uliční značení v Jaroměři. Vzhledem k tomu, že značení bylo neúplné, ve většině ulic úplně chybělo, případně bylo nečitelné, poškozené a vyskytovalo se několik různých podob, bylo rozhodnuto o jeho výměně a doplnění. Na základě pravidel daných zákonem o obcích a vyhláškami bylo vytypováno umístění…
Předpokládaný rozpočet:

700.000 Kč

Šárka Víšková
Veřejné osvětlení v Semonicích je umístěno převážně na sloupech společnosti ČEZ Distribuce. Vzhledem k plánované výměně těchto sloupů ze strany společnosti ČEZ Distribuce je nutné řešit i veřejné osvětlení, které je v majetku města. V současnosti je zpracovávána projektová dokumentace na jeho výměnu, kdy na základě světelného výpočtu…
Předpokládaný rozpočet:

2.000.000 Kč

Jan Žíla
Cílem projektu je revitalizace a zatraktivnění památky Městské opevnění II., Horní pevnost, evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Z této pevnosti byly vybrány ke stavební obnově následující objekty – Bastion IV, Ravelin XIII, kurtina mezi Bastionem III a Bastionem IV. V Bastionu IV…
Předpokládaný rozpočet:

130.475.276 Kč