Zajištění kaple Panny Marie ul. Havlíčkova Jaroměř

Zajištění kaple Panny Marie ul. Havlíčkova Jaroměř

Kaple Panny Marie se nachází na zděném mostě na rozhraní ulic Havlíčkova a Jaromírova. Most jako takový byl podroben diagnostickému průzkumu, který ho zhodnotil jako provozuschopný, nicméně jeho původní historická konstrukce je zásahem z 80. let, který právě zajistil stabilitu mostu, nevratně poškozena. Není třeba tak pro potřeby provozu jeho opravu řešit. Problémem však zůstává nestabilita kapličky, její naklonění směrem do komunikace, které je způsobeno nedostatečným zhutněním při pokládce sítí a pronikáním vody z komunikace do konstrukce mostovky. Z toho důvodu bude nutné provést rekonstrukci kapličky. Město Jaroměř proto zadá projektovou přípravu a následně provede samotnou rekonstrukci této malé, zato významné památky v centru města.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 400.000 Kč
Schválený rozpočet 400.000 Kč
Vlastní zdroje 400.000 Kč

Galerie obrázků akce