Pavel Martínek
Město Jaroměř vlastní i provozuje Areál Sportovních a Volnočasových Aktiviv v Jaroměři (www.asvaj.cz). Areál tvoří v této době čtyři sportoviště situované v intravilánu města a integrované na plochách, které spolu bezprostředně souvisí. Je to v první řadě nová víceúčelová sportovní hala, pak nově zrekonstruovaný atletický stadion, krytý zimní…
Předpokládaný rozpočet:

3.000.000 Kč