Jan Žíla
Bastion X. spadá do rozsáhlého komplexu kulturní památky Městské opevnění II, Horní pevnost, která je zapsaná na indikativním seznamu národních kulturních památek. Rozsáhlý areál fortifikace z konce 18. století je dokladem vrcholné úrovně opevnění francouzské školy včetně rekordního času výstavby v letech 1780 – 1790. Bastion X. je otevřen veřejnosti…
Předpokládaný rozpočet:

580.000 Kč

Jan Žíla
Město plánuje opravu vodní nádrže v Jezbinách, která potřebuje spravit praskliny a stavítko. K opravě by mělo dojít v letošním roce.
Předpokládaný rozpočet:

440.000 Kč

Jan Žíla
Od nového autobusového terminálu vede chodník ulicí Nádražní. Tento chodník je ve špatném stavu a končí historicky v zatáčce. Město Jaroměř proto připravuje jeho rekonstrukci včetně dostavby až po křižovatku s ul. Sv. Čecha. Tím dojde jak k lepšímu komfortu chodců, kteří proudí na autobus či vlak a…
Předpokládaný rozpočet:

8.270.000 Kč

Jiří Mikulka
Město Jaroměř připravuje rekonstrukci sportovního hřiště vedle školní jídelny v ul. Na Matysáku. Počítá se s instalací tartanového (polyuretanového) povrchu a zřízením alespoň dvou multifunkčních sportovních hřišť. Ve všední dny dopoledne bude hřiště využíváno především ze strany žáků ZŠ Na Ostrově, v odpoledních hodinách a o víkendech či…
Předpokládaný rozpočet:

6.000.000 Kč

Eva Libichová
Městská knihovna by měla dostat novou střešní krytinu, neboť ta stávající je již na hraně životnosti a do objektu opakovaně zatýká. Zároveň dojde k instalaci zateplení a vzduchotechniky, která zlepší klima uvnitř budovy. Dešťové srážky budou odváděny do vsakovacích objektů v parku. Objekt městské knihovny je registrovanou kulturní…
Předpokládaný rozpočet:

10.000.000 Kč

Daniela Černá
V rámci akce pod názvem „Jaroměř, Městský kamerový dohlížecí systém III. etapa“ bylo v roce 2018 na území města Jaroměř umístěno 14 nových kamerových bodů. Město Jaroměř úspěšně obdrželo 100 % dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 1.849.354,32 Kč. Dotace byla získána ze státního rozpočtu v rámci…
Předpokládaný rozpočet:

1.849.354 Kč

Jiří Pacovský
Discgolf je sport podobný tradičnímu golfu. Místo míčků a holí však hráči používají létající disk nazývaný také Frisbee. Tento sport byl formován v 70. letech v USA a stejně jako u klasického golfu je cílem dokončení každé jamky v co nejmenším počtu úderů (nebo v případě discgolfu, nejmenší počet…
Předpokládaný rozpočet:

400.000 Kč

Šárka Víšková
Veřejné osvětlení v ul. Královédvorské je další navázaná investice na akce ČEZ Distribuce, a.s. V současnosti má město Jaroměř veřejné osvětlení na betonových stožárech společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která připravuje uložení vedení NN do země. Město Jaroměř zadalo projektovou dokumentaci a připravuje s využitím přiložení kabeláže do společného…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jiří Pacovský
Kaple Panny Marie se nachází na zděném mostě na rozhraní ulic Havlíčkova a Jaromírova. Most jako takový byl podroben diagnostickému průzkumu, který ho zhodnotil jako provozuschopný, nicméně jeho původní historická konstrukce je zásahem z 80. let, který právě zajistil stabilitu mostu, z památkového pohledu nevratně poškozena. Staticky je…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč

Jiří Mikulka
Vnitřní prostory, které využívá Městská policie Jaroměř, v objektu č.p. 110 v ulici Traxlerova v Josefově, jsou dispozičně pro její provoz nevhodné. Z tohoto důvodu město Jaroměř v roce 2023/24 provede rekonstrukci vhodných městských nebytových prostor v objektu č.p. 240 (bastion III.). Konkrétně se jedná o stavební úpravy…
Předpokládaný rozpočet:

8.500.000 Kč

Šárka Víšková
Město Jaroměř nechalo vypracovat studii proveditelnosti a následně územní studii (dle podmínek operačního programu), které budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace, jenž by měla být zpracována v roce 2023. Město se uchází o získání finančních prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2021…
Předpokládaný rozpočet:

164.000.000 Kč

Jiří Mikulka
Již dlouhodobě se město potýká se špatnou dopravní situací v areálu nemocnice. V areál je hojně navštěvován jak klienty Oblastní nemocnice Náchod a specializovaných lékařů, tak společností a spolků, kteří v areálu sídlí a poskytují své služby občanům. Ač všichni řidiči mají možnost využít bezplatné parkovaní přímo před areálem…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř plánuje provést rekonstrukci bytů v objektu č.p. 228 v ulici U Mlýna. Jedná se o památkově chráněný objekt, bývalou pevnostní věznici. První nadzemní podlaží slouží jako takzvaný městský penzion, který nabízel ubytovací služby, dnes využíváno jako zařízení v rámci systému pomoci válečným uprchlíkům (Ukrajina), na jehož…
Předpokládaný rozpočet:

5.000.000 Kč

Šárka Víšková
S cílem zvýšení bezpečnosti chodců v kopci v ul. Zd. Němečka (v Šobráku) rozhodlo zastupitelstvo města o instalaci svodidel po pravé straně první zatáčky v kopci ve směru z Josefova. Typ svodidel byl již odsouhlasen odborem památkové péče a dopravním inspektorátem PČR. Vzhledem k umístění veřejného osvětlení je nutná jeho přeložka na protější stranu…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč