Dopravní terminál v Jaroměři

Město Jaroměř připravuje výstavbu nového dopravního terminálu v Jaroměři, jehož umístění bude v blízkosti stávající železniční stanice ČD. V rámci plánované výstavby dopravního terminálu by měla být vybudována čtyři autobusová stání se zastřešením a návazností na vstupní budovu do železniční stanice, dále pak 92 nových parkovacích míst pro osobní automobily a v neposlední řadě i nový parkovací dům pro jízdní kola s předpokládanou kapacitou 118 míst. Celý areál bude osvětlen a osázen vzrostlou zelení tak, aby tvořil ucelené území, které bude mít kromě funkce dopravního uzlu ve městě i určitou estetickou hodnotu. Tuto investiční akci v současné době připravuje pracovník odboru majetku města Ing. Jiří Mikulka, kterému jsme položili několik otázek …

Zdroj: http://iti.hradec.pardubice.eu/?site=dopravni-terminal-v-jaromeri