Fotovoltaická elektrárna na zimním stadionu a sněžná jáma

Fotovoltaická elektrárna na zimním stadionu a sněžná jáma

Město Jaroměř vlastní i provozuje Areál Sportovních a Volnočasových Aktiviv v Jaroměři (www.asvaj.cz). Areál tvoří v této době čtyři sportoviště situované v intravilánu města a integrované na plochách, které spolu bezprostředně souvisí. Je to v první řadě nová víceúčelová sportovní hala, pak nově zrekonstruovaný atletický stadion, krytý zimní stadion a plavecký areál s padesátimetrovým plaveckým bazénem. Právě zimní stadion představuje v dnešní době největší energetickou zátěž. Proto město řeší možnost výstavby fotovoltaické elektrárny, která by provoz zlevnila, resp. částečně pomohla negovat enormní růst nákladů za energie v posledních letech. Na to by měla navázat také výstavba sněžné jámy. Rolba tak nebude muset vyjíždět ven, kdy dochází ke znatelným tepelným ztrátám a voda z rozpuštěného sněhu (ořezu ledu) se bude moci opět využít.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet3.000.000 Kč
Schválený rozpočet3.000.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)01. 06. 2023
Převzetí díla (předpoklad)31. 07. 2023

Galerie obrázků akce