Jaroměřští dobrovolní hasiči budou mít kde parkovat

Jaroměřští dobrovolní hasiči budou mít kde parkovat

Výstavba nové požární stanice Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje zdárně proběhla v roce 2020. Stávající sjezd z komunikace Na Valech však neslouží jen profesionálním hasičům, ale i Jednotce dobrovolných hasičů Jaroměř. Město na žádost JSDH alokovalo v rozpočtu částku ve výši 250tis., po projektové přípravě  na vybudování 10 parkovacích míst. Parkovací místa byla následně vybudována na pozemku města před klubovnou JSDH.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet250.000 Kč
Schválený rozpočet346.423 Kč
Vysoutěžená cena323.754 Kč
Vlastní zdroje346.423 Kč

Galerie obrázků akce