Místo pro přecházení se středovým ostrůvkem v ul. Náchodské

Místo pro přecházení se středovým ostrůvkem v ul. Náchodské

Po konzultacích s odborem dopravy a silničního hospodářství a Policií ČR bylo vytipováno místo, kde je třeba zvýšit bezpečnost chodců přecházejících přes komunikaci I. třídy I/33 (E67), a to v ulici Náchodské u autobusové zastávky u hřbitova. Dochází zde ke středu nejen chodců s vozidly v rámci vytížené trasy na Náchod, ale také je v této části pět dalších vjezdů/výjezdů, kdy mnohdy dochází pro chodce k nebezpečným situacím. Byla zadána projektová dokumentace a získáno stavební povolení. Nicméně město opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele, zatím bez úspěchu.