MŠ Lužická – oprava havarijního stavu stropu

MŠ Lužická – oprava havarijního stavu stropu

Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy, která sídlí v krásném objektu v lokalitě Ptáky v blízkosti gymnázia a ZŠ Boženy Němcové. Budova mateřské školy, bývalá továrníkova vila, je významným objektem i z architektonického hlediska a památkové péče. V roce 2020 proběhla první etapa výměny oken a exteriérových dveří v této památkově chráněné stavbě. Druhá větší etapa pak proběhla během léta v roce 2021. Aktuálně školu kromě zatékání trápí také statika v severovýchodní části. Projektovou přípravu zastřešila společnost SKÁLA & VÍT, s. r. o.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.000.000 Kč
Schválený rozpočet1.000.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)03. 07. 2023
Převzetí díla (předpoklad)31. 08. 2023

Galerie obrázků akce