[visualizer id=“5964″]

[visualizer id=“5961″]

Zastupitelstvo města, v souladu s platnou legislativou, každoročně schvaluje rozpočet města včetně alokace finančních prostředků na investiční akce a opravy majetku města. Na těchto stránkách jsou poskytnuty údaje o investicích a opravách, které svou povahou spadají do kompetence odboru majetku města, resp. oddělení investic a rozvoje. Rozdělení finančních prostředků podle skupin je uvedeno v grafu.