Obnova silničního mostu Dr. Miroslava Tyrše v Jaroměři

Obnova silničního mostu z období první republiky stavbě plně navrátila funkčnost a zároveň umožnila zachovat její charakteristické konstrukční vlastnosti a vzhled. To vše za příkladné spolupráce investora, projektanta, stavebních firem a památkové péče. Obloukový silniční železobetonový most byl uveden do provozu symbolicky v den výročí vzniku samostatné Československé republiky 28. října 1932. Jeho nosná konstrukce je tvořena segmentovou klenbou ze železobetonu, nad níž byla výplň ze škvárového betonu. Jedná se o most s horní mostovkou, čelní zdi jsou z lomového kamene s kvádrovým obkladem. Mostní těleso doplňují čtyři elegantní osvětlovací pylony. Do počátku 80. let byl most Dr. Miroslava Tyrše hlavním mostem, který převáděl přes řeku Labe veškerou tranzitní i místní dopravu. Původnímu účelu slouží dodnes, nyní však především pro dopravu místní, a je výraznou vstupní branou do historického jádra města Jaroměře…

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/generalni-reditelstvi-npu/inspirujte-se/43906-obnova-silnicniho-mostu-dr-miroslava-tyrse-v-jaromeri