Oprava vjezdu a navazujícího chodníku v ul. J. Šímy – bezpečnost seniorů

Oprava vjezdu a navazujícího chodníku v ul. J. Šímy – bezpečnost seniorů

Město Jaroměř připravuje opravu chodníku včetně vjezdu u domu č.p. 780 v ulici J. Šímy, kde se nachází byty zvláštního určení s poskytováním pečovatelské péče. Chodník je již dožitý a potrhaný od kořenových systému u neodborně zasázených stromů.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.600.000 Kč
Schválený rozpočet1.600.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)05. 06. 2023
Převzetí díla (předpoklad)28. 08. 2023

Galerie obrázků akce