Oprava vjezdu a navazujícího chodníku v ul. J. Šímy – bezpečnost seniorů

Oprava vjezdu a navazujícího chodníku v ul. J. Šímy – bezpečnost seniorů

Město Jaroměř realizovalo opravu chodníku včetně vjezdu u domu č.p. 780 v ulici J. Šímy, kde se nachází byty zvláštního určení s poskytováním pečovatelské péče. Chodník byl již dožitý a potrhaný od kořenových systému u neodborně zasázených stromů. Díky tomu došlo k výraznému zlepšení stavu, zejména pro osoby starší a se zhoršenou pohyblivostí. Opravu realizovala společnost STAVIX s.r.o.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.600.000 Kč
Schválený rozpočet1.600.000 Kč
Předání staveniště (skutečnost)23. 10. 2023
Převzetí díla (skutečnost)08. 12. 2023

Galerie obrázků akce