Parkoviště ul. Husova

Parkoviště ul. Husova

V druhé polovině roku 2022 je plánováno se započetím výstavby nového parkoviště v ul. Husova na místě dnešních dvou dočasných staveb – stánků a jejich okolí. Vznikne tak parkoviště pro potřeby bytových domů v ulici nábřeží 17. listopadu, dále mateřské školy, což pomůže dopravě v ul. Knappova a nedalekého Městského muzea (kterému chybí dostatečné parkovací místa pro návštěvníky). Na nábřeží 17. listopadu za dob socializmu vzniklo několik vysokých panelových domů, tedy v době, kdy počet automobilů byl výrazně nižší nežli je tomu dnes a kde je trvale problém s dostatečnou kapacitou parkovacích míst. Město zároveň v následujících letech plánuje opravu ul. Albieriho, náměstí Dukelských hrdinů a právě nábřeží 17. listopadu společně s ul. Vojtěcha Probošta, kde pro realizaci této části rekonstrukce budou klíčové právě nové parkovací plochy v ul. Husova. Město aktuálně připravuje na celou lokalitu vypracování studie, od které se odrazí také projektová dokumentace na parkoviště v ul. Husova.