Program regenerace (PR) – společné prostory na čp 3 (schodiště)

Program regenerace (PR) – společné prostory na čp 3 (schodiště)

V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón bude v letošním roce mimo jiné řešena oprava společných prostor v budově č.p. 3 na náměstí Československé armády. Jedná se o památkově chráněnou, klasicistní školní budovu z roku 1839, která se významně uplatňuje v panoramatu města. Uvnitř jsou zachovány zbytky staré městské věže zřícené v r. 1548 a suterény měšťanského domu čp. 3. Již desítky let slouží budova veřejnosti, kdy zde sídlí stavební úřad a odbor sociální péče a zdravotnictví. Projektovou přípravu zaštítila MK Atelier s.r.o. Akce bude tak spolufinancována z dotačních prostředků Ministerstva kultury ČR.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.200.000 Kč
Schválený rozpočet1.200.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)01. 06. 2023

Galerie obrázků akce