Výměna vzduchotechniky – školní jídelna Na Karlově

Výměna vzduchotechniky – školní jídelna Na Karlově

Město Jaroměř má v majetku školní jídelnu Na Karlově, kde je nedostatečná a dosluhující vzduchotechnika, a s tím spojené zhoršené pracovní prostředí zaměstnanců i komfort strávníků. Město se zapojilo do 121. výzvy OPŽP PO5, kde může získat až 70% prostředků na vzduchotechniku. Všechny potřebné podmínky město doložilo a již splnilo a dotace mu byla přiřknuta. V současné době se celá akce připravuje projekčně a realizace je plánovaná na letní prázdniny v roce 2022.