Zimní stadion – rekonstrukce střechy a statika

Zimní stadion – rekonstrukce střechy a statika

Město Jaroměř provozuje zimní stadion, který je od konce léta až do jara využíván jak širokou veřejností, tak základními školami i sportovními oddíly. Původně venkovní kluziště bylo zastřešeno a opláštěno. Střecha zimního stadionu, díky vhodnému sklonu, nabízí ideální místo na umístění fotovoltaické elektrárny. To by výrazně pomohlo snížit náklady na provoz chladícího zařízení, a to zejména, když je ještě teplé počasí, svítí slunce a provoz je tak dražší. Z tohoto důvodu byla střecha objektu vytipována k zařazení do výstaveb FVE, které řeší městská společnost Energetika s.r.o. Jaroměř. Městská společnost na výstavbu FVE bude čerpat dotační prostředky. Zároveň je potřeba odstranit některé nedostatky střechy, které jsou dané jejím stářím.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet5.800.000 Kč
Schválený rozpočet5.800.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)03. 06. 2024

Galerie obrázků akce