ZŠ B. Němcové Jaroměř-Výměna oken na schodišti

ZŠ B. Němcové Jaroměř-Výměna oken na schodišti

Na budově školy dochází postupně k opravě a výměně oken, která již dosluhují, vzhledem k jejich počtu,  velikosti a ceně (repliky), se tato akce provádí na etapy. V letošním roce byly vyměněny čtyři kusy oken na mezipodestě hlavního schodiště (SZ strana).

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet600.000 Kč
Schválený rozpočet600.000 Kč
Vysoutěžená cena528.428 Kč
Vlastní zdroje528.428 Kč
Předání staveniště (předpoklad)15. 09. 2020
Převzetí díla (předpoklad)14. 12. 2020
Předání do užívání (předpoklad)14. 12. 2020

Galerie obrázků akce