Jiří Mikulka | 19.10.2020
V návaznosti na dokončenou stavbu nového dopravního terminálu je v zájmu bezpečnosti a pořádku nutné zřídit nové kamerové body, které by toto zájmové území měly pod neustálým dohledem. Jedná se celkem o 3 nové statické kamery a 1 otočnou kameru, které budou umístěné na sloupech veřejného osvětlení. Požadavek na umístění…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Daniela Černá | 08.06.2020
Městské muzeum se nachází v budově bývalého Wenkeova obchodního domu, který byl postaven v letech 1910–1911 podle návrhu architekta Josefa Gočára. Městské muzeum se v této budově nachází již od roku 1947. Kocem 70. let se muzeum dočkalo rekonstrukce a rozšíření depozitárních prostor v sousední budově čp. 91. Od…
Předpokládaný rozpočet:

21.175.000 Kč

Šárka Víšková | 14.07.2020
Vzhledem k nedostatku parkovacích stání Na Zavadilce byla zadána projektová dokumentace na vybudování nového parkoviště pro 51 stání osobních automobilů včetně napojení na stávající parkoviště a posunutí stávajícího sjezdu ze stávajícího parkoviště do ulice Josefa Šímy. V současné době je vydáno stavební povolení. Příjezd na parkoviště bude možný…
Předpokládaný rozpočet:

5.955.000 Kč

Jan Žíla | 01.06.2020
Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti paní ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy, která sídlí v krásném objektu v lokalitě Ptáky.…
Předpokládaný rozpočet:

3.500.000 Kč

Šárka Víšková | 27.02.2020
V průběhu roku 2019 bylo zmapováno uliční značení v Jaroměři. Vzhledem k tomu, že značení bylo neúplné, ve většině ulic úplně chybělo, případně bylo nečitelné, poškozené a vyskytovalo se několik různých podob, bylo rozhodnuto o jeho výměně a doplnění. Na základě pravidel daných zákonem o obcích a vyhláškami bylo vytypováno umístění…
Předpokládaný rozpočet:

700.000 Kč

Jiří Pacovský | 12.06.2019
Letos probíhají opravy na čp 178 v ulici Zdeňka Němečka. Předmětem opravy je uvedení neobsazených bytových prostor do provozuschopného stavu. Jedná se o pět bytových jednotek. Byty budou následně nabídnuty veřejnosti k pronájmu. Opravené bytové jednotky jsou nabízeny veřejnou k pronájmu. Informace o aktuálně nabízených bytech či podmínkách…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jiří Mikulka | 07.08.2018
Výstavba nového dopravního terminálu má za cíl vytvoření kvalitního, komfortního a bezpečného prostředí pro cestující, které odpovídá standardu 21. století a spojuje tak autobusovou, vlakovou, automobilovou a cyklistickou dopravu. To vše zpříjemní cestování občanům města i jeho návštěvníkům. Právě toto místo je pro mnohé návštěvníky města spojeno s…
Předpokládaný rozpočet:

71.046.210 Kč

Jan Žíla | 12.06.2019
Cílem projektu je revitalizace a zatraktivnění památky Městské opevnění II., Horní pevnost, evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Z této pevnosti byly vybrány ke stavební obnově následující objekty – Bastion IV, Ravelin XIII, kurtina mezi Bastionem III a Bastionem IV. V Bastionu IV…
Předpokládaný rozpočet:

130.475.276 Kč

Jiří Mikulka | 03.03.2020
Jedná se o propojení stávajícího veřejného vodovodu v ulicích Rudé armády a Sadová v místní části Josefov. Současně pak i o napojení přilehlých parcel na rozvod pitné vody. Konkrétně se jedná o vybudování vodovodu v rozsahu 159 m potrubím PVC 110 a dále pak 5 ks vodovodních přípojek…
Předpokládaný rozpočet:

700.000 Kč