Revitalizace uliční zeleně – Jaroměř, lokalita Na Ptákách

Jedná se o doplnění stávajcích ulic o stromořadí, plošné výsadby keřů a trvalek. Realizací dojde ke zlepšení mikroklimatických podmínek jednotlivých ulic, takže i v horkých letních dnech bude pobyt v ulicích příjemnější. Po zapojení výsadeb se zde vytvoří nové úkryty a zdroje obživy v korunách stromů pro drobné živočichy, hmyz a ptactvo. Navržené výsadby budou mít kladný vliv na estetické působení  a identifikaci ulice, díky přiřazení různých druhů dřevin jednotlivým ulicím v lokalitě.

Celková řešená plocha: 26 301 m²

Počet stromů určených k ošetření: 3 kusy

Počet nově vysazených stromů: 66 kusů

Počet nově vysazovaných keřů na kmínku: 12 kusů

Počet nově vysazovaných keřů: 2 257 kusů

Počet nově vysazovaných trvalek: 4 104 kusů

Počet nově zakládáných trávniků: 36 m²

Délka výsadeb v jednotlivých ulicích:

Alšova 26 m

Bavlnářská 80 m

Boženy Němcové 83 m

Dr. Paula 203 m

Na Ptákách 165 m

Otakara Španiela 533 m

Smetanova 236 m

Studničkova 138 m.

Zahájení akce: 18. března 2021

Dokončení akce: max. 31. října 2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 1 512 617 Kč

Dotace EU: 907 570 Kč (60%)

Příspěvek příjemce podpory: 605 047 Kč (40%)

Tabulka základních údajů akce

Galerie obrázků akce