Odstranění vlhkosti v budově č. p. 90, ul. Národní, Jaroměř

Odstranění vlhkosti v budově č. p. 90, ul. Národní, Jaroměř

Vlivem poškozeného svodného potrubí dešťové vody na jižní straně budovy došlo k vniknutí vody do bytu v 1NP. Po další kontrole byla objevena vzlínající vlhkost v nosných konstrukcích v 1NP budovy, po konzultaci s projektantem a specializovanou firmou bylo zjištěno, že v budově není vodorovná hydroizolace nebo již stávající hydroizolace neplní svou funkci. Z tohoto důvodu se přistoupilo k variantě, kdy bude v konstrukci vytvořena nová vodorovná hydroizolace za pomoci nízkotlaké injektáže. K tomu aby mohlo dojít k řádnému umístění vodorovné hydroizolace muselo dojít k otlučení vnějších i vnitřních omítek, poté se obnažená konstrukce nechala několik měsíců vyschnout, po řádném vyschnutí byly opět naneseny vnitřní omítky a vnější omítky s bosáží. Vzhled budovy zůstal zachován.

 

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 1.739.073 Kč
Schválený rozpočet 2.000.000 Kč
Vysoutěžená cena 1.798.165 Kč
Vlastní zdroje 1.798.165 Kč

Galerie obrázků akce