Oprava stávajícího ocelového silničního mostu přes Labe v ul. Průmyslová – II. etapa, k. ú. Josefov u Jaroměře

Oprava stávajícího ocelového silničního mostu přes Labe v ul. Průmyslová – II. etapa, k. ú. Josefov u Jaroměře

Předmětem opravy mostu v II. etapě je nátěr stávajícího mostního objektu protikorozní ochrannou.

Úpravy spočívají:

  • v omytí části ocelové mostní konstrukce,
  • v odstranění zbytků původních nátěrů,
  • v tryskání křemičitým pískem,
  • v nátěru nosné konstrukce mostního objektu novou protikorozní ochrannou, která bude splňovat požadavky na vysokou životnost a odolnost proti agresivnímu prostředí.
Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 4.500.000 Kč
Schválený rozpočet 4.500.000 Kč
Vysoutěžená cena 4.475.210 Kč
Vlastní zdroje 4.500.000 Kč

Galerie obrázků akce