Výměna výtahů v Domě s pečovatelskou službou č.p. 780, ul. J. Šímy, Jaroměř

Výměna výtahů v Domě s pečovatelskou službou č.p. 780, ul. J. Šímy, Jaroměř

V druhé části  roku 2021 dochází k výměně obou výtahů a ke stavebním úpravám v budově č.p. 780 v ulici J. Šímy – Dům s pečovatelskou službou.

Stávající výtahy již nesplňují nároky dnešní doby a jsou kapacitně nevyhovující. Výtahy jsou v domě s pečovatelskou službou nezbytným pomocníkem, proto je cílem města v rámci výměny zefektivnit jejich fungování. Nově umístěné výtahy budou o celkové kapacitě 26 osob a budou opatřeny inteligentním sběrem, tj. z jednoho ovladače budou ovládány oba výtahy s příjezdem kabiny, která je blíže k místu přivolání, tím dojde k výraznému urychlení při používání výtahu.

Zároveň jeden z výtahů bude sloužit jako evakuační výtah v případě požáru. S ohledem na nově instalovaný evakuační výtah bude nutné provést stavební úpravy uvnitř objektu vedoucí k vyhovujícímu stavu požárně dělících konstrukcí a uzávěrů. Toto se týká především místností navazující na hlavní stupních chodbu a schodiště, kde dojde k výměně všech dveří.

Dále bude v rámci navrhovaných stavebních prací provedena oprava zpevněné plochy před hlavním vstupem do objektu a výměna dvojích dveří za automaticky otvíravé pomocí posuvu na stěnu, resp. dvoukřídlého otevírání. Stávající vstupní dveře a vnitřní dveře v navazující chodbě budou nahrazeny automatickými posuvnými dveřmi ovládanými fotobuňkou. Toto opatření pomůže zejména klientům s omezenou pohyblivostí.

Stavebními pracemi nebude ohrožen chod domu.  Během prací budou výtahy fungovat v omezeném režimu, tj.  bude fungovat pouze jeden výtah, na druhém se bude provádět celková výměna jak samostatné kabiny, tak nosných konstrukcí, motoru i dveří.

Práce budou prováděny od 07-17hod. V případě, že by došlo ke změnám budou obyvatelé domu předem informováni.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 7.800.000 Kč
Schválený rozpočet 7.800.000 Kč
Vysoutěžená cena 7.057.713 Kč
Vlastní zdroje 7.800.000 Kč

Galerie obrázků akce