Výměna výtahů v Domě s pečovatelskou službou č.p. 780, ul. J. Šímy, Jaroměř

Výměna výtahů v Domě s pečovatelskou službou č.p. 780, ul. J. Šímy, Jaroměř

Začátkem  roku 2021 by mělo dojít k výměně obou výtahu a k drobným stavebním úpravám v budově č.p. 780 v ulici J. Šímy – Dům s pečovatelskou službou. Předpokládané náklady na výměnu činí 6mil. Kč.

Stávající výtahy již nesplňují nároky dnešní doby a jsou kapacitně nevyhovující. Výtahy jsou v domě s pečovatelskou službou nezbytným pomocníkem, proto je cílem města v rámci výměny zefektivnit jejich fungování. Nově umístěné výtahy budou o celkové kapacitě 26 osob a budou opatřeny inteligentním sběrem, tj. z jednoho ovladače budou ovládány oba výtahy s příjezdem kabiny, která je blíže k místu přivolání, tím dojde k výraznému urychlení při používání výtahu.

Zároveň jeden z výtahů bude sloužit jako evakuační výtah v případě požáru. S ohledem na nově instalovaný evakuační výtah bude nutné provést stavební úpravy uvnitř objektu vedoucí k vyhovujícímu stavu požárně dělících konstrukcí a uzávěrů. Toto se týká především místností navazující na hlavní stupních chodbu a schodiště, kde dojde k výměně všech dveří.

Dále bude v rámci navrhovaných stavebních prací provedena oprava zpevněné plochy před hlavním vstupem do objektu a výměna dvojích dveří za automaticky otvíravé pomocí posuvu na stěnu, resp. dvoukřídlého otevírání. Stávající vstupní dveře a vnitřní dveře v navazující chodbě budou nahrazeny automatickými posuvnými dveřmi ovládanými fotobuňkou. Toto opatření pomůže zejména klientům s omezenou pohyblivostí.

Stavebními pracemi nebude ohrožen chod domu.  Předpokládaná doba realizace je 6 měsíců, po část této doby budou výtahy fungovat v omezeném režimu, tj.  bude fungovat pouze jeden výtah, na druhém se bude provádět celková výměna jak samostatné kabiny, tak nosných konstrukcí, motoru i dveří.

Práce budou prováděny od 07-17hod. V případě, že by došlo ke změnám budou obyvatelé domu předem informováni.

Město Jaroměř nyní připravuje vypsání výběrového řízení.

Obyvatelé i návštěvníci domu budou včas o zahájení i o postupu prací informováni na nástěnce při vstupu do budovy

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 6.000.000 Kč
Schválený rozpočet 6.000.000 Kč
Vlastní zdroje 6.000.000 Kč

Galerie obrázků akce