Mateřská škola Lužická – oprava dveří a oken

Mateřská škola Lužická – oprava dveří a oken

Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti paní ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy, která sídlí v krásném objektu v lokalitě Ptáky.  Budova mateřské školy, bývalá továrníkova vila, je významným objektem i z hlediska architektonického a památkové péče. V roce 2020 proběhla první etapa výměny oken a exteriérových dveří v této památkově chráněné stavbě. Druhá a větší etapa pak proběhne během léta v roce 2021.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 3.500.000 Kč
Schválený rozpočet 3.500.000 Kč
Vysoutěžená cena 4.584.197 Kč

Galerie obrázků akce