Mateřská škola Lužická – oprava dveří a oken

Mateřská škola Lužická – oprava dveří a oken

Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti paní ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy. Budova mateřské školy, bývalá továrníkova vila, je významným objektem i z hlediska architektonického a památkové péče. V letošním roce je plánována první etapa výměny oken a exteriérových dveří v této památkově chráněné stavbě. Z provozních důvodů bude výměna probíhat v době letních prázdnin. Druhá větší a závěrečná etapa pak během léta v roce 2021.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 3.500.000 Kč
Schválený rozpočet 3.500.000 Kč
Vysoutěžená cena 4.584.197 Kč

Galerie obrázků akce