Zajištění kaple Panny Marie ul. Havlíčkova Jaroměř

Zajištění kaple Panny Marie ul. Havlíčkova Jaroměř

Kaple Panny Marie se nachází na kamenném mostě na rozhraní ulic Havlíčkova a Jaromírova, most jako takový byl podroben průzkumu, který ho zhodnotil jako provozuschopný, nicméně jeho původní historická konstrukce je zásahem z 80. let, který právě zajistil jeho stabilitu, nevratně poškozena. Není třeba tak pro potřeby provozu jeho opravu řešit. Problémem však zůstává nestabilita kapličky, její naklonění směrem do komunikace, které je způsobeno nedostatečným zhutněním při pokládce sítí a pronikáním vody z komunikace do konstrukce mostovky.

Tabulka základních údajů akce

Galerie obrázků akce