Cyklostezka v ul. Průmyslová

Cyklostezka v ul. Průmyslová

V roce 2022 by mělo dojít k výstavbě úseku cyklostezky na západní straně ulice Průmyslová, a to od stávající mezinárodní cyklostezky Labská stezka v místě pod „železným mostem“ až po parkoviště před objektem rehabilitace. Tímto krokem dojde zejména k výraznému zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, kteří dnes musí použít poměrně úzký úsek ulice, kde může docházet ke střetu s motorovými vozidly. Na tuto akci město Jaroměř podalo žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 4.520.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad) 01. 06. 2022
Převzetí díla (předpoklad) 31. 08. 2022

Galerie obrázků akce