Oprava opěrné zdi ve dvoře čp.35 v ul. Sladovna

Oprava opěrné zdi ve dvoře čp.35 v ul. Sladovna

Ulice Sladovna obchází náměstí Československé armády od jeho spodní části až k řece Labi, kde plynule přechází v ulici Kostelní. Opěrná stěna, která je za domem čp 35, je ve špatném technickém stavu. Jelikož se nejedná jen o tzv. kosmetickou vadu, je zapotřebí provést rozebrání původní zdi a schodů, odtěžení svahu za ní, následně bude zhotovena opěrná zeď ze ztraceného bednění a nové schody, poté bude zpět složena původní zeď z pískovce.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 890.000 Kč
Schválený rozpočet 889.999 Kč
Vysoutěžená cena 728.432 Kč
Vlastní zdroje 728.432 Kč
Předání staveniště (předpoklad) 20. 10. 2018
Převzetí díla (předpoklad) 31. 05. 2019

Galerie obrázků akce